Sunday, 25 Aug 2019

वि .स. खांडेकर प्रशाला, कोल्हापूर येथे वार्षिक स्नेहसंमेलनप्रसंगी दीपप्रज्वलन करताना सन १९९४ च्या बॅचचे माजी विद्यार्थी व मान्यवर .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *