Wednesday, 16 Oct 2019

माथेरान येथे अश्वशर्यती

माथेरानच्या आॅलंपीया
मैदानावर रेसकोर्स येथे
सालाबादप्रमाणे दिनांक
26 5 2019 रोजी जगभरातून अनेक नामवंत जाॅकी.माधेरान.येधे येतात.व हाॅर्सरायडीग करतात व विवीध
खेळांचे खेळ घोड्यावरून खेळतात आनी या शर्यतीत जे जाॅकी विजई.होतात त्यातील चॅम्पियन्स जाॅकी.वसहभागी स्पर्धकांना हाॅर्सचशक.देऊण.गौरविण्याध येते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *